خانهگردنبند فیروزه G15

قیمت:

فیروزه G15


کاردست
ساخته شده از : نقره و فیروزه
طول گردنبند : 43 سانتیمتر

 © 2011 by Ametis. All Rights Reserved. Powered by [ hatra.ir ]
 
comming soon