خانهدستبند فیروزه D001

قیمت:

فیروزه D001


کاردست
ساخته شده از : آویز نقره و فیروزه
توضیح : رینگ ها نقره نمی باشد ازتماس مستقیم عطر و اسپری برروی آنها خودداری شود.
 © 2011 by Ametis. All Rights Reserved. Powered by [ hatra.ir ]
 
comming soon